Over Lampion

Lampion is in 2004 opgericht als landelijk informatie- en adviespunt voor zorg aan ongedocumenteerden. Als gevolg van een herijking in consultatie met de stuurgroep Lampion in 2022, richt  het Lampion platform zich sinds 2023 vooral  op kennisuitwisseling tussen maatschappelijke organisaties, beroeps en branche verenigingen, expertise centra en instanties op het gebied van gezondheidszorg aan ongedocumenteerden. De hoofdtaken van Lampion zijn: 

  1. het coördineren van (minimaal) vier Lampion stuurgroep vergaderingen per jaar;
  2. het beantwoorden van vragen die binnenkomen via de website;
  3. het doorverwijzen naar organisaties via de Lampion website.

Informatie en advies

Als u een vraag heeft over gezondheidszorg aan ongedocumenteerden kunt u contact opnemen met het secretariaat van Lampion via lampion@doktersvandewereld.org .

Wat voor soort vragen?

Hulpverleners en begeleiders kunnen vragen stellen over zorginhoudelijke zaken waarmee zij geconfronteerd worden of over de bekostiging van de zorgverlening. Hulpverleners en begeleiders kunnen ook met vragen terecht over zaken gerelateerd  aan de gezondheid van en gezondheidszorg voor cliënten zonder verblijfsvergunning.