Lampion is het landelijke informatie- en adviespunt over gezondheidszorg aan mensen zonder verblijfspapieren (ongedocumenteerde migranten) in Nederland. Lampion heeft een netwerk-, informatie- en kennisuitwisselingsfunctie omtrent zorg aan ongedocumenteerden voor maatschappelijke organisaties, medische beroepsverenigingen, zorginstellingen en overheidsinstanties. Lampion geeft voorlichting aan zorginstellingen, zorgverleners en anderen over de organisatie van zorg aan ongedocumenteerde migranten en de financiering daarvan. Daarnaast signaleert Lampion knelpunten in de zorg aan deze groep mensen en kaart deze aan bij beleidsmakers, in afstemming met Lampion leden.

Zorgverleners met vragen over zorg aan ongedocumenteerde migranten kunnen een e-mail sturen aan het Lampion secretariaat lampion@doktersvandewereld.org . Op basis van de vraag of het verzoek zal gericht worden doorverwezen binnen het Lampion netwerk.

De volgende organisaties vormen de stuurgroep van Lampion: 

 • Dokters van de Wereld, medische mensenrechtenorganisatie voor mensen in kwetsbare posities
 • Gemeentelijke Gezondheids Dienst (GGD) GHOR), de koepelorganisaties van GGD-en in Nederland en vereniging voor publieke gezondheid
 • Geestelijke Gezondheids Zorg Nederland: brancheorganisatie voor de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg in Nederland.
 • Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), landelijke beroepsorganisatie voor huisartsen
 • Johannes Wier Stichting, voor mensenrechten en gezondheidszorg
 • KNCV Tuberculosefonds, organisatie en expertisecentrum voor TBC bestrijding
 • Koninklijke Nederlandse Vereniging van Verloskundigen (KNOV), beroepsorganisatie van verloskundigen
 • Hiv Vereniging, voor onvoorwaardelijke gelijkwaardigheid van mensen met hiv in Nederland
 • Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen
 • Vluchtelingenwerk Nederland, ondersteuning van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland
 • KNMT, beroepsorganisatie voor tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen
 • Het Nederlandse Rode Kruis, hulp aan mensen in nood
 • Jong JGZ, Preventieve jeugdgezondheidszorg (JGZ) aan alle 0-18 jarigen
 • Stichting LOS, Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt